Hlavná stránka
Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Program je určený pre nevýrobné a verejné budovy, bytové a rodinné domy s rokom výstavby do roku 1984.Podmienkou je, aby ich energetická spotreba v oblasti vykurovania bola aspoň sčasti na báze zemného plynu. Ďalšou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím certifikovaného systému zatepľovania.
Cieľom programu je podpora úspor energie v týchto budovách prostredníctvom zateplenia obvodových stien, výmeny okien a vyregulovania tepelnej sústavy. Najbližšia uzávierka prijímania žiadostí je do 13. januára 2011.
Ďalšie informácie...
 
Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí v súlade s usmernením Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 13.10.2010 č. 1472/2010-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete TU.

 

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Oznámenie o usmernení Ministerstva, pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, 13. 10. 2010
Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
Ďalšie informácie...
 
"Vinohradníci bez hraníc"
Vinohradnícky spolek Skalica realizuje projekt  s názvom„ Vinohradníci bez hraníc", ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu mikroprojektov. V rámci sprievodných aktivít harmonogramu projektu sa pripravuje sprievodné podujatie - výstava na tému:  „Tradičné remeslo-vinohradníctvo a vinárstvo.

Na tomto podujatí sa môžete podieľať aj Vy!!!!!
Informáciu pripravila RRA Skalica
 
LÍDERKA 2010
Vidiecky parlament na Slovensku, pri príležitosti svetového dňa vidieckej ženy 15. októbra, vyhlasuje IX. ročník súťaže LÍDERKA 2010. Termín podania prihlášok je do 31. 08. 2010.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »