Hlavná stránka
SPP podporila Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.

Vďaka finančnej podpory SPP z programu „Dedičstvo regiónov“ vydá občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie uceleného sprievodcu regiónom horného Záhoria. Sprievodca prispeje k popularizácii a podpore zviditeľnenia mikroregiónu. Bude mapovať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, tradičné prejavy u obyvateľstva, významné osobnosti a udalosti mikroregiónu, tiež pôvodnú architektúru a kultúrny kalendár významných podujatí v tomto území.

Na princípe partnerstva v jednej publikácii odprezentuje Partnerstvo pre Horné Záhorie spoločne a rovnocenne celé územie v jeho pôsobnosti (všetky obce okresu Skalica, okrem mesta Skalica, a obec Smolinské).

 

Princíp partnerstva bude uplatnený aj pri zbere fotografického materiálu do tejto publikácie.

 

Obrzok_079 oskorua_004_m S6301926

 

Obraciame sa týmto na všetkých občanov obcí okresu Skalica a obce Smolinské, ktorí majú záujem podieľať sa na tomto sprievodcovi svojimi fotografiami, aby poslali fotografie v el. podobe mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne do kancelárie RRA Skalica (budova Sokolovne Skalica) spolu s menom autora a popisom fotografie, najneskôr do 30.06.2011. Autorské práva k fotografiám budú dodržané. Jedinou podmienkou je, aby fotografie zobrazovali región horného Záhoria, jeho zaujímavosti a špecifiká.

 

Spoločne spravíme viac!

 

 

 
Partnerstvá miest a obcí

Program "Európa pre občanov" 2007-2013 je komunitárnym programom Európskej únie na podporu aktívneho európskeho občianstva a občanom ponúka možnosti na zapojenie sa do občianskych aktivít medzinárodného charakteru. Zameriava sa na zlepšenie európskej občianskej participácie a podnecuje spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rôznych krajín, formou stretnutí, spoločných aktivít a rozvíjaní vlastných nápadov nadnárodného charakteru v európskom prostredí.

Informáciu pripravila RRA Skalica

Ďalšie informácie...
 
Aké sú smery a trendy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu?

Krajské združenie NS MAS ČR Juhomoravského kraja zrealizovalo pre MAS a iných záujemcov  zaujímavý seminár s názvom "Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu". Seminár sa konal dňa 16. marca 2011 v Kongresovej sále zámku Křtiny. Témy prednášané na seminári boli nadčasové, mimoriadne kvalitné, orientované na vidiecke prostredie, ktoré pri svojom rozvoji sa tiež musí správať trendovo a orientovať sa v trendoch.

 

Ďalšie informácie...
 
1. miesto pre Partnerstvo pre Horné Záhorie

Aktívna spolupráca obyvateľov Horného Záhoria na spracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie bola ocenená 1. miestom v  národnej súťaži " O ľuďoch s ľuďmi" - cena za podporu miestnej demokracie..viac

100_6818 100_6829

Informáciu pripravila RRA Skalica

 
Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
krajinaProgram bol schválený Uznesením vlády SR č. 744 dňa 27.10.2010. Hlavným cieľom Programu je praktické etablovanie tretieho stupňa vodného plánovania na území obcí (lokálne vodné plánovanie) a uplatnenie integrovaného manažmentu vodných zdrojov (IMVZ) v praxi prostredníctvom zostavovania plánov IMVZ obce.
Program má systémovo riešiť
otázku protipovodňovej prevencie, ochrany pred povodňami a udržateľnej sanitácie v rámci celých povodí a sídiel na ich území v súčinnosti s rozhodujúcimi partnermi, vlastníkmi pôdy a odbornou verejnosťou.  S realizáciou uvedeného Programu PRK IMP by sa malo začať už vo februári 2011.
Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »