Hlavná stránka
Sladká ňedzela na Záhorí - tlačová správa

V nedeľu dňa 09.12.2012 bolo v meste Gbely veľmi príjemne a navyše sladko. Uskutočnilo sa tu tradičné, regionálne podujatie s názvom „Sladká ňedzela na Záhorí“. V tomto roku organizačnú záštitu nad podujatím prevzalo Partnerstvo pre Horné Záhorie o..z., priestor podujatiu vytvorilo mesto Gbely. Ďalším spoluorganizátorom boli miestne organizácie Únie žien okresu Skalica pod záštitou Okresnej organizácie Únie žien Skalica, Regionálna rozvojová agentúra Skalica a Slovenský zväz včelárov MO Skalica. Finančne sa na podujatí podieľali: Nadácia SPP, ktorá podporila podujatie schválením projektu z Programu Dedičstvo regiónov, Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. a Mesto Gbely.

Na podujatí sa celkom zúčastnilo 17 tímov z miestnych organizácií Únie žien v okrese Skalica, zo základných organizácií Jednoty dôchodcov a z neformálnych záujmových skupín žien z Holíča a Lopašova. Prezentovaných a na predaj bolo 65 druhov zákuskov, celkom 3447 kusov. Podujatie navštívilo celkom 380 platiacich návštevníkov.

V ankete Záhorácky zákusok 2012 zvíťazila, zo 17 vzoriek, vzorka č. 8 jogurtové rezy od ZO Únie žien Holíč, 2 .miesto získal zákusok č. 17. jahodový rez od ZO Únie žien Gbely a na 3.mieste skončil zákusok č. 7 šodó chlebíčky od ZO JD Petrova Ves. Hodnotiaca komisia v ankete bola medzinárodná a multisektorálna v zastúpení p. Vítek Hrdoušek mikroregión Strážnicko, p. Š. Šimkovič mikroregión Šaštínsko a p. L. Valúch regionálny podnikateľ.

Veľkému úspechu sa tešili tvorivé dielničky, kde sa pracovalo s odpadovým papierom, zdobili sa perníčky a muffinky rôznymi modernými technikami, odlievali sa rôzne postavičky z vosku, degustovali sa čaje z regionálnych bylín. Podujatie spestrilo vystúpenie maličkých detí z DFS Lopašov a miestny spevácky súbor Senior.

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. ďakuje všetkým ľuďom, ktorí sa na podujatí podieľali dobrovoľníckou prácou, poskytli kvalitné služby a výrobky, čím prispeli k príjemnému nedeľnému podujatiu, ktoré malo regionálny charakter, podporilo miestne zdroje, regionálnu ekonomiku a bolo realizované na báze partnerstva a spolupráce.

spracovala: Ing. Erika Okániková, RRA Skalica

DSC_0450_1 DSC_0434_1

Projekt "Sladká ňedzela na Záhorí" finančne podporila   nadacia-spp

 

fotogaléria z podujatia je dostupná na: http://rraskalica.rajce.idnes.cz/

 
Sladká ňedzela na Záhorí-POZVÁNKA

Už tradičné podujatie v našom regióne horného Záhoria s názvom "Sladká ňedzela na Záhorí" sa uskutoční aj tento rok: Hlavným organizátorom bude občianske združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie. Partnermi v oblasti organizácie budú okresná a miestne organizácie Únie žien, Jednoty dôchodcov, Mesto Gbely, RRA Skalica a Slovenský zväz včelárov ZO Skalica. Finančnými partnermi sú okrem združenia Nadácia SPP a Mesto Gbely.
Podujatie sa v roku 2012 uskutoční v Gbeloch dňa 9.12.2012. Tohtoročnou novinkou sú sprievodné aktivity podujatia ako napr.: anketa " Záhorácky zákusok 212", tvorivé dielničky pre deti a dospelých alebo vystúpenia regionálnych súborov a skupín......

 

_plagat_sladka_nedela_mala

 

spracovala:RRA Skalica

 
Výzva PROGRAM OBNOVY DEDINY

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2013

jeden z mála štátnych zdrojov určených pre obce, ktoré nemajú štatút mesta je aktuálny v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí.

 

Predmetom podpory pre tento rok sú:

1. Ochrana zložiek životného prostredia – environmentálna infraštruktúra

2. Ochrana a tvorba krajiny

3. Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

4. Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia

Max. výška dotácie pre obce: 5000 EUR


Termín uzávierky: 31.10.2012

Usmernenie a ostatné  potrebné dokumenty  sú na : http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2013

 

autor: RRA Skalica


 
Výtvarná súťaž

Občianske združenie Rodina a spoločnosť so sídlom v Skalici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet":

 

Dôsledkom nízkej informovanosti o možných následkoch užívania návykových látok v spoločnosti je znižovanie veku prvého kontaktu detí s drogami. Prevencia nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej rodiny a školy. Občianske združenie Rodina a spoločnosť sa rozhodlo vyjsť v ústrety školským zariadeniam v Skalickom okrese v oblasti protidrogovej problematiky a vyhlásila školskú a celoslovenskú internetovú výtvarnú súťaž v rámci projektu: „Rodina bez cigariet“. Úlohou detí je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Súťaž bude ukončená vernisážou s vyhlásením víťazov a odovzdávaním hodnotných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.rodinabezcigariet.sk alebo na http://www.facebook.com/RodinaBezCigariet

 


Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu.

 

Mediálny partner: www.rexik.sk

 

plagat na stiahnutie .pdf

autor: RRA Skalica

 
Holíčske záhhrady 2012

V dňoch 5.-7. októbra sa v Holíči v Zámockej vinárni uskutoční výstava ovocia, zeleniny a včelárstva "Holíčske záhrady 2012". Organizátorom výstavy sú ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči a Kátove, prizvanými účastníkmi sú ZO Slovenského zväzu včelárov v Skalici a ZO Únie žien Slovenska v Holíči. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 5.10.2012 o 18.00 hod. Súčasťou výstavy bude vyhodnotenie najkrajších druhov ovocia, ochutnávka medov a medoviny, výstava domácich zaváranín, výšiviek a keramiky, ako aj expozícia včelárskych pomôcok a včelích produktov. Záhradkárska výstava a sprievodná kvetinová výzdoba budú aranžované študentmi SOŠ v Holíči.

v sobotu 6.10.2012 bude výstava otvorená od 8.00-18.00 hod.,

v nedeľu 7.10.2012 od 10.00-18.00 hod.

Vstupné je dobrovoľné.

 

program

autor: RRA Skalica


 
« ZačiatokPredch11121314151617181920ĎalejKoniec »