Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD >> Vyhlásenie výzvy opatrenie 6.4
Výzvy SCLLD
MAS Partnerstvo pe Horné Záhorie o.z. vyhlásilo  výzvu na opatrenia 6.4  pre podnikateľov v rámci implementácie stratégie CLLD:" Tvoríme tvár nášho územia" . Viac informácii - výzva a povinné prílohy sa nachádzajú v menu: Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV