Hlavná stránka >> Výzvy SCLLD >> Vyhlásenie výziev opatrenia 7.2 a 7.4
Výzvy SCLLD

MAS Partnerstvo pe Horné Záhorie o.z. vyhlásilo 2 výzvy na opatrenia 7.2 a 7.4 v rámci implementácie stratégie CLLD:" Tvoríme tvár nášho

územia" . Viac informácii - výzva a povinné prílohy sa nachádzajú v menu Stratégia CLLD/Výzvy SCLLD/Výzvy PRV