Hlavná stránka >> Stratégia CLLD >> Stratégia CLLD

 

Stratégia miestneho rozvoja s názvom: "Tvoríme spoločne tvár nášho územia" na stiahnutie tu