Hlavná stránka >> MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie
Partnerstvo pre Horné Záhorie

 

Územie Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. je uceleným, koherentným územím, ktoré sa rozprestiera na ploche 31 280 ha s počtom 33608 obyvateľov, hustotou osídlenia 107 obyvateľov na 1 km². Územie leží v severnej časti Trnavského kraja. Tvorené je 19 obcami a 2 mestami, zaberá takmer celé územie okresu Skalica vrátane jednej obce z okresu Senica - obec Smolinské. Sídlo občianskeho združenia je v Kopčanoch.

 

Partnerstvo pre Horné Záhorie má k 31.12. 2009 38 členov.

mapa_uzemia_mala

katastrálne vymedzenie územia združenia

mapa_hranice

hranice územia združenia a hranice okresov TTSK

hranice_okresy_velka


hranice územia združenia a hranice krajov SR