Hlavná stránka >> Členovia MAS >> Členské poplatky
Členské poplatky

Výška členského príspevku občianskeho združenia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z. je schválená uznesením zo zasadnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia

 

„Partnerstvo pre Horné Záhorie“ konaného dňa 22.5.2008 nasledovne:

 

člen /verejný sektor výška členského poplatku/1 rok
obce s počtom obyvateľov do 1000
obce s počtom obyvateľov od 1000 – 2000
obce s počtom obyvateľov nad 2000
100,00 €
166,00 €
332,00 €
člen súkromný/ neziskový sektor
socio-ekonomickí partneri 17,50 €