Hlavná stránka >> Členovia MAS >> Výhody členstva
Výhody členstva
  • aktívne sa zúčastňovať činností občianskeho združenia
  • predkladať návrhy, podnety k činnosti občianskeho združenia
  • byť volený do orgánov občianskeho združenia
  • využívať informácie, s ktorými občianske združenie disponuje a pod.

Práva a povinnosti člena občianskeho združenia sú bližšie špecifikované v Stanovách občianskeho združenia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., ktoré spolu s prihláškou nájdete v menu Dokumenty.