Hlavná stránka
Termíny uzávierok na rok 2011 z Nadácie SPP

Partnerské projekty
Správna rada Nadácie SPP hodnotí predložené projekty tri až štyri krát do roka, teda neposudzuje ich priebežne. Žiadosti o podporu je potrebné predkladať k dátumu uzávierky.Najbližší dátum uzávierky partnerských projektov: 14.6.2011

Štipendijný program Hlavička

Termíny uzávierky: november 2011

Program Dedičstvo regiónov

Termín uzávierky: 30.9.2011

Program Opora

Termín uzávierky: 9.9.2011

Program O krok vpred

Termín uzávierky: 20.10.2011

Zamestnanecký program

Termín uzávierky: december 2011

Program Obnovme si svoj dom

Termín uzávierky nájdete na: http://www.culture.gov.sk/

viac na www.nadaciaspp.sk

 

Informáciu pripravila: RRA Skalica