Hlavná stránka
Aké sú smery a trendy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu?

Krajské združenie NS MAS ČR Juhomoravského kraja zrealizovalo pre MAS a iných záujemcov  zaujímavý seminár s názvom "Nové směry a trendy v marketingu místních produktů a venkovském cestovním ruchu". Seminár sa konal dňa 16. marca 2011 v Kongresovej sále zámku Křtiny. Témy prednášané na seminári boli nadčasové, mimoriadne kvalitné, orientované na vidiecke prostredie, ktoré pri svojom rozvoji sa tiež musí správať trendovo a orientovať sa v trendoch.

 

 

Členovia Partnerstva pre Horné Záhorie si môžu rozšíriť svoj obzor a zvýšiť  povedomie prostredníctvom odprednášaných prezentácií...

1. alt Jak podnikat v CR.pdf

2. alt Jak vytvořit interativní expozici a videoprudukci.pdf

3. alt Turistické produkty MAS.pdf

4. alt Značka jako součást marketingu.pdf

5. alt Vizuálné prezentace.pdf

 

Článok pripravila RRA Skalica