Hlavná stránka
Udelenie štatútu MAS

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje oznamuje, že získala štatút MAS a základnú alokáciu vo výške 1.485.000,00 €.

Viac info na: http://nsrv.sk/index.php?pl=91&article=1497

zoskupene_loga_publicita