Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Zaujímavé demografické ukazovatele štruktúry obyvateľstva Partnerstva pre Horné Záhorie
Zvýšený záujem spoločnosti o problematiku populačného vývoja a rôznorodosť pohľadov na priebeh, príčiny a následky jednotlivých demografických procesov ukazujú na potrebu analyzovať vývoj obyvateľstva a porovnávať ho s inými krajinami, regiónmi...