Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie
Seminár Obnova a značenie vinárskych trás

Pozývame priaznivcov cykloturistiky na odborný seminár týkajúci sa obnovy a údržby vinárskych trás, ktorý sa koná v rámci cezhraničného projektu s názvom " Za sousedy na kole". projekt je financovaný z Fondu mikroprojektov OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Viac informácií v pozvánke.

publicita_FMP_SK_R