Hlavná stránka >> Budovanie a vznik MAS >> Budovanie a činnosť MAS
Budovanie a činnosť MAS

Verejno-súkromné Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. bolo založené v roku 2007 registráciou občianskeho združenia ( podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Z.z.) na Ministerstve vnútra SR.

 

Zástupcovia miest a obcí Kátov, Holíč, Kopčany, Gbely, Brodské, Petrova Ves, Letničie, Smolinské, Unín, Radimov, Vrádište, Mokrý Háj, Prietržka, Trnovec, Popudinské Močidľany, Dubovce, Radošovce, Chropov, Koválovec, Oreské, Lopašov vrátane niektorých neziskových organizácií, podnikateľských subjektov a občanov zo spomenutých obcí a miest združili za cieľom rozvoja regiónu prostredníctvom realizácie spoločnej stratégie rozvoja územia.