Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie pracuje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvorilo vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Výzva pre samosprávy opatrenie 7.4

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom - samosprávam, že bolo vyhlásené ďalšie kolo výzvy opatrenia 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlešpovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

viac informácií o výzve MAS_012/7.4/5. tu

 
Vyhlásenie výziev z PRV pre neziskový sektor a podnikateľov
Oznamujeme potenciálnym žiadateľom - podnikateľom a subjektom neziskového sektora, že sú vyhlásené výzvy č. MAS_012/7.4/4 a MAS_012/4.2/4. Viac informácií tu.
 
Aktualizácia č.1 výzvy A1 Podpora podnikania a inovácií
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie oznamuje potenciálnym žiadateľom opatrenia A1 Podpora podnikania a inovácií, že prišlo k aktualizácii výzvy na toto opatrenia od 01.06.2021. Viac informácií tu.
 
Pozvánka na cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie v spolupráci s Partnerství, o.p.s., Brno vás pozýva na organizovaný cyklovýlet po Skalickej vinárskej ceste v našom území. Cyklovýlet sa uskutoční dňa 22.5.2021 (v sobotu). Pozvánku s programom a registračným formulárom nájdete na linku: https://www.vinarske.stezky.cz/na-kole-po-Skalicke-vinarske-ceste. Záujemcov žiadame o registráciu vopred, kapacita účastníkov je obmedzená. Počas podujatia budú dodržiavané platné pandemické opatrenia. Podujatie sa koná v rámci realizácie projektu "Vyznačení vinařskych stezek přes hranice", podporeného z Fondu mikroprojektov, INTERREG V-A SR-ČR.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »