Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o

združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí

na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja

CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a

monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných

podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 

Vážená obyvateľka, Vážený obyvateľ územia Horného Záhoria,

Záleží  vám na Vašom okolí kde žijete, zaujímate sa o rozvoj Vašej obce? Máte podnety na rozvojové aktivity, ktoré by sa dali realizovať vo Vašej obci?

Radi by sme Vás oslovili s príležitosťou na vyjadrenie Vášho názoru formou vyplnenia anonymného dotazníku. Dotazník môžete vyplniť na tomto linku.: http://goo.gl/forms/aRhpPBRHk9

Dotazník prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 2.11.2015.

Tento dotazníkový prieskum bude slúžiť ako podklad pre spracovanie stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., ktorého členom je aj Vaša obec.

Váš názor je dôležitý, pretože práve prostredníctvom neho sa dozvieme o potrebách v obciach a budeme vedieť adresnejšie nastaviť  podporu cez stratégiu rozvoja územia, ktorá má podporovať rozvojové projekty v obciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V prípade, že ste aktívnym občanom, podnikateľom, zástupcom združenia, či neziskovej organizácie, výrobcom, zástupcom školského zariadenia, či poskytovateľa sociálnych alebo komunitných služieb,  a máte nápad alebo projektový rozvojový zámer, ktorý by ste chceli realizovať vo Vašej obci, prosíme dajte nám o ňom vedieť prostredníctvom vyplnenia formuláru projektového zámeru. Link na stiahnutie formuláru_projektového_zámeru

Váš projektový zámer bude slúžiť ako podklad na adresnejšie stanovenie možných finančných podpôr v stratégií územia rozvoja Horného Záhoria, s ktorou sa budeme uchádzať o získanie finančných prostriedkov z nástroja CLLD (bývalý LEADER) a následne budeme môcť podporovať práve Vaše projektové zámery, o ktorých sa prostredníctvom Vás dozvieme.

Formulár projektového zámeru prosíme vyplniť a zaslať podľa pokynov do 2.11.2015.

V prípade, ak chcete získať viac informácií, nájdete ich na www.mas-hornezahorie.sk, alebo sa môžete informovať na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Aktuality

 
Cyklojazda po Skalickej vinárskej ceste – pozvánka

Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. pozýva všetkých cyklo-nadšencov na cyklojazdu po našom regióne. Cyklojazda je spojená s ochutnávkou našich regionálnych vín a návštevou pamätihodností na trase...v cene je krásny koštováčik s noskou, mapa a propagačný materiál k Skalickej vinárskej ceste. Registrácia a štart je v Kopčanoch - v žrebčíne, koniec je v Skalici.

 

viac informácií: http://zahorie.events/events/prezentacna-cyklojazda-po-mvs-skalicka/


logo-skalick

plagat_cyklojazda


 
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. sa pripravuje na rozvoj svojho územia

V novom programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika vyčlenila z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho regionálneho rozvojového fondu financie na rozvoj vidieckych území. Tieto vidiecke územia budú podporené cez finančný nástroj CLLD – miestny rozvoj riadený komunitou (z minulosti známy pod názvom LEADER). Vidiecke územia musia spĺňať konkrétne kritéria, musia mať založené občianske združenie, ktoré bude plánovať a spravovať tento rozvoj. Rozvoj bude riadený cez zostavenú miestnu stratégiu rozvoja, v ktorej je dôležité zohľadniť  názory aktívnych obyvateľov daného územia. Na poskytnutie financií pre rozvoj konkrétneho vidieckeho územia nebude automatický nárok, ale občianske združenie spravujúce toto územie musí zostaviť  miestnu stratégiu rozvoja územia, v ktorej bude mať definované ciele rozvoja a opatrenia, cez ktoré chce tieto ciele naplniť a zadefinovaný mechanizmus financovania. Následne cez vyhlásenú výzvu Ministerstva pôdohospodárstva podá žiadosť o financovanie tejto stratégie, v rámci ktorej v hodnotiacom procese ministerstvo vyberie úspešných žiadateľov. Slovenská republika deklarovala, že podporí v novom programovom období 50 vidieckych území cez nástroj CLLD. Úspešné občianske združenia budú mať možnosť získať minimálne 2,8 mil. EUR na financovanie malých projektov v území  a po splnení určitých štatistických kritérií plus   900 tis. EUR.

 

Ďalšie informácie...
 
Skalická vinárska cesta zaradená ako 11. okruh Moravských vinařských stezek

V rámci projektu Za sousedy na kole, financovaného z Fondu mikroprojektov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK - ČR, bola vytvorená Štúdia značenia Skalickej vinárskej cesty, ako 11. okruhu Moravských vinařských stezek. Realizátorom projektu bolo Partnerství o.p.s., partnerom projektu Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Cieľom a úlohou štúdie je pevné stanovenie cyklo koridu Skalická vinárska cesta s ohľadom na plánovanie nemotorovej dopravy a riešenie trvalo udržateľnej mobility v dotknutých mestách a obciach.

  • Ujasnenie vedenia  cyklotrasy Skalická vinárska cesta (30 km). Dojednanie prejazdu trasy v obciach Skalica, Holíč, Kopčany, Trnovec, Prietržka, Vrádište.
  • Zadokumentovanie  metodikou GIS (tabuľa, terénny kódovník) cyklotrasy Skalická vinárska cesta. Spracovanie kompletnej analýzy (infraštruktúra, povrchy, bezpečnosť).
  • Vypracovanie štúdie značenia dopravným značením (zvislé aj vodorovné značenie). Vloženie finálneho návrhu trasy a lokalizácia navrhnutého značenia do on-line google máp MVS.

 

MVS Skalická vinárska cesta je ako jediná cezhraničná trasa zaradená do systému Moravské vinařské stezky čo je 1200 km dlhá a vyznačená sieť vinařských stezek tvorená okruhmi, ktoré prepája centrálna Moravská vinná stezka tiahnuca sa od Znojma až po Uherské Hradište.

Info o Skalickej vinárskej ceste: http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/Skalicka.aspx

Štúdia značenia Skalická vinárska cesta: http://stezky.cz/Ke-stazeni/Studie-znaceni-Skalicka-vinarska-cesta.aspx

 

Nová služba na webe Moravský vinárskych steziek - zdieľanie cestovateľských skúseností z vinárskych steziek nájdete tu: http://vinarske.stezky.cz/Zapisky/Zapisky-z-cest.aspx


publicita_FMP_SK_R

MIlan Hollý, podpredseda o.z.

 
Seminár Obnova a značenie vinárskych trás

Pozývame priaznivcov cykloturistiky na odborný seminár týkajúci sa obnovy a údržby vinárskych trás, ktorý sa koná v rámci cezhraničného projektu s názvom " Za sousedy na kole". projekt je financovaný z Fondu mikroprojektov OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR. Viac informácií v pozvánke.

publicita_FMP_SK_R

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »