Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Harmonogram výziev IROP na roky 2019 a 2020
Dávame do pozornosti potenciálnym žiadateľom: samosprávam, podnikateľom a občianskym združeniam harmonogram výziev Opatrenia IROP na roky 2019 a 2020, ktoré sme dnes zverejnili a nájdete ich tu.
 
KNIHA: KRIŽOVATKY PÔDOHOSPODÁRSTVA NA ZÁHORÍ

Malebný región Záhoria je krásna oblasť Slovenska, ktorú osídlili ľudia spätí so zemou, kde žili a produkty, ktoré si dopestovali resp. dochovali, boli ich dennou obživou.

Aj keď hory tvoria základ názvu oblasti, krajina za horou, ktorej po dlhé stáročia pristal názov ZÁHORIE - alebo Slovenské pomoravie, je známy svojou bohatou poľnohospodárskou produkciou, ale i hodnotnými  verejno - spoločensko - športovými podujatiami.

Práve počas posledného augustového víkendu – 25.8.2019 uzrela svetlo sveta mimoriadne zaujímavá kniha pod názvom KRIŽOVATKY PÔDOHOSPODÁRSTVA NA ZÁHORÍ, keď v prestávke populárnych

medzinárodných dostihov v areáli PD Senica - Čáčov sa uskutočnil  slávnostný  krst.

 

Ďalšie informácie...
 
Vyhlásenie VÝZVY č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre zabezepčenie kvalitného, objektívneho a transparentného hodnotiaceho procesu výberu žoNFP z PRV 2014 -2020. Komplenté znenie výzvy na odborných hodnotiteľov nájdete tu:

 
Návštevnícke centrum pre územie MAS

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. bolo úspešné v  rámci Výzvy TTSK  č. 1/R/2019 „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ a získalo dotáciu v objeme 32.547,00 EUR na vybudovanie návštevníckeho centra pre územie MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

 

Ďalšie informácie...
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »