Hlavná stránka
Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené dňa 22.6.2007 v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie funguje na báze partnerstva zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Partnerstvo pre Horné Záhorie si vytvára vlastnú stratégiu rozvoja územia prostredníctvom nástroja CLLD. Ciele stanovené v stratégii sa budú spoločnými silami prostredníctvom projektov miestnych subjektov implementovať a monitorovať tak, aby do roku 2020 bol naplnený strategický cieľ združenia – zvýšenia príťažlivosti územia, zlepšenia životných podmienok pre obyvateľov v území miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie.

 


 

 

Aktuality

 
Projekt: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Partnerstvo pre Horné Záhorie úspešne zrealizovalo projekt s názvom: Návštevnícke centrum MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Ďalšie informácie...
 
Projekt: Vyznačenie vinárskych ciest cez hranice

Partnerstvo pre Horné Záhorie je cezhraničným partnerom v projekte s názvom: Vyznačenie vinárskych ceist cez hranice. Projektovým lídrom je Partnerství, o.p.s a je financovaný z Fondu malých projektov, Interreg V A SR-ČR. V našom regióne horného Záhoria sa v teréne doznačí značkami Skalicá vinárska cesta a uskutoční sa cezhraničná cyklojazda. Viac informácií tu.

 

 
Predĺženie uzávierky výziev 4.2 a 7.4 (neziskový sektor)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. oznamuje konečným prijímateľom, že ešte predlžuje termín uzávierky pre výzvy opatrenia 4.2  a 7.4 ( pre neziskový sektor). Obidve opatrenie sa predlžujú do: 29.10.2020. Znenie výziev a zoznam príloh nájdete v sekci:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/376

 
Pozvánka na odborný seminár
Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Vás pozýva na odborný seminár "Plánovanie, výsadba a obnova zelene v obciach".

Seminár je určený pre zástupcov miest, obcí, správcov vonkajších areálov, podnikateľov, občianskych združení, laickej verejnosti, študentov a aktivistov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a realizácii výsadieb v území Horného Záhoria.

Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch (môžete si zvoliť dátum, ktorý vám lepšie vyhovuje) - dňa 11.08.2020 (v utorok) so začiatkom o 10.30 hod a dňa 13.08.2020 (vo štvrtok) so začiatkom o 13.00 hod.

Program odborného seminára na stiahnutie:

Termín: 11.8.2020

Termín: 13.8.2020

Semináre sa uskutočnia v návštevníckom centre MAS v objekte Žrebčín Kopčany. Účasť je bezplatná vrátane občerstvenia.

Kapacita seminára je obmedzená, preto je potrebné registrovať sa vopred. Na registráciu použite registračný formulár:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAOVr5UyhRl1Rxq…/viewform…

Potvrdenie vašej účasti vám  zašleme e-mailom.

Účastníci seminára obdržia publikáciu „Príručka tvorby zelenej infraštruktúry“.

Semináre lektoruje Ing. Anna Dobrucká, PhD., autorizovaný krajinný architekt.
Organizátorom je Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., Kollárova 1146, Kopčany, www.mas-hornezahorie.sk

Odborný seminár sa realizuje v rámci projektu „Horné Záhorie plánuje udržateľnú krajinu“, podporeného zo Zeleného vzdelávacieho fondu s cieľom zvýšiť odbornosť a systematickosť v oblasti plánovania, výsadby a obnovy zelene v intravilánoch aj v extravilánoch územia Partnerstva pre Horné Záhorie o. z., najmä pre miesta, ktoré slúžia ako verejné priestranstvá a areály, lokality, ktoré slúžia pre voľnočasové aktivity obyvateľov, a miesta, ktoré sú určené pre obnovu historických štruktúr. 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »